Sociologie van religie

De middelbare school
jaarboek van de samenleving

Sociologie
Pictogram sociologie.svg
Memorabele kliekjes
Klasse projecten

Sociologie van religie is de tak vansociologiedat gaat over watreligieis, hoe het werkt en welke effecten het heeft. Twee klassieke moderne sociologen van religie zijnEmile Durkheimen Max Weber, maar het veld gaat terug naar Auguste Comte , de grondlegger van de sociologie. Ook speelde dit onderzoeksgebied een belangrijke rol, zelfs in andere sociale wetenschappen: deeconoom Karl Marx en Sigmund Freud , de oprichter van psychoanalyse , werden beide beïnvloed door de godsdienstsociologie.

Religiesociologie vereist 'methodologische' atheïsme ', wat betekent dat een socioloog de wetenschappelijke methode kan religieuze verschijnselen niet verklaren met religieuze ideeën. Bijvoorbeeld de vraag 'Waarom deed Christendom word de officiële religie in de Romeinse rijk ​kan niet worden uitgelegd als'omdat het de duidelijk juiste religie was'​Methodologisch atheïsme, maar ook methodologisch agnosticisme , zijn beide voorgesteld als geschikte onderzoeksmethoden in de studie van religie.

Inhoud

Wat is religie?

Durkheim biedt een van de meest algemeen aanvaarde definities van religie. Hij stelt:

Een religie is een verenigd systeem van overtuigingen en praktijken met betrekking tot heilige dingen, dat wil zeggen, dingen apart gezet en verboden - overtuigingen en praktijken die verenigen in één enkele morele gemeenschap een kerk genoemd, allen die zich eraan houden.
—Emile Durkheim, 'Elementary Forms of the Religious Life' (1912).

Hoewel niet geheel onomstreden, vat deze definitie enkele belangrijke ideeën samen:

  • Religie omvat zowel beoefening (ritueel) alsgeloof​
  • Religie houdt in dat we dingen onderscheiden - taboes creëren, sommige dingen en ideeën boven andere verheffen. Bijvoorbeeld eteneen plat stuk broodis niets bijzonders, maar als je het in een bepaalde setting plaatst - in eenkerk, voorbij zwaaieneen persoon in mooie gewaden- dan interpreteert religieus denken het eten als iets speciaals en apart gezet
  • Een religie is zowel een gemeenschap van mensen als een abstract geloofssysteem.

Meer in het algemeen legde Durckheim religies sociologisch uit als symbolische spiegels van hunmaatschappijen van haar waarden: religie waarbij de samenleving zichzelf aanbidt.

Religie en geloofssystemen

Deze definitie roept echter een aantal interessante vragen op: isnationalisme, bijvoorbeeld een religie? (Sommige godsdienstsociologen denken van wel.) Zou kunnen Objectivisme worden beschouwd als een religie? (Waarschijnlijk.) Hoe zit het met 'burgerlijke religie'- waarbij in Amerika sprake is van' rituelen 'zoals de vierde juli? Bij al deze zaken zijn gemeenschappen van mensen met elkaar verbonden in de richting van bepaalde overtuigingen en praktijken. Er zijn genoeg dingen die de meeste mensen niet als 'religies' zouden beschouwen, die gemakkelijk genoeg als religies kunnen worden beschouwd. Ze hebben allemaal te maken met niet-empirische - niet-rationele - ideeën.



Het is echter belangrijk om een ​​onderscheid te maken tussen de 'religie' waar de sociologie van religie zich mee bezighoudt, en geloofssystemen zoalstheïsme​Veel - de meeste - godsdienstsociologen beschouwen 'religie' van een soort onontkoombaar, en dit is een opvatting die helemaal teruggaat tot Comte. Zelfs de sterkste atheïsten zijn 'religieus' in de zin dat ze willekeurige dingen doen, ze onderscheiden dingen - we behandelen onze vrienden anders dan mensen die we niet kennen, bijvoorbeeld. Filosofische theïsten doen echter in rationele taal uitspraken over de aard van de werkelijkheid. Dat isnieteen onontkoombaar onderdeel van het menselijk bestaan. De bewering dat 'atheïsme een religie is' hangt af van een dubbelzinnigheid tussen deze twee ideeën van 'religie' - en onder deze definitie houdt het sowieso geen stand. Atheïsten vormen geen enkele morele gemeenschap, en atheïsten hebben geen verenigend ritueel systeem, ook al beoefenen we allemaal rituelen in het dagelijks leven.

Dit onderscheid wordt de 'functionele' versus de 'inhoudelijke' definities van religie genoemd. Functionele analyses, die in de sociologie het meest worden gebruikt, kijken naar de rol die religie speelt in sociale en culturele contexten. Inhoudelijke analyses concentreren zich daarentegen op de bovennatuurlijke en filosofische inhoud van religieus denken.

Facebook   twitter